Vi kartlegger hvilke utfordringer ledergrupper står overfor og bidrar til at de fungerer effektivt.

Selv om man ansetter de dyktigste menneskene, betyr ikke det i seg selv at ledergruppens suksessen er sikret. De menneskelige ressursene skal fungere og samhandle med basis virksomhetens mål, strategi og rammebetingelser. For å få utnyttet potensialet i ledergruppen, kreves en bevisst strategi og kontinuerlig utvikling av denne.
 

Vi benytter anerkjente metoder og verktøy kombinert med vår praktiske erfaring. Våre tjenester omfatter utvikling av ledergrupper og team samt utviklingsplaner på individnivå.
 
I forbindelse med oppkjøp av selskaper, er vurdering av nøkkelpersoner og lederteam, management due diligence, minst like viktig som den finansielle og juridiske due diligence. Vurderinger av ledere og nøkkelpersoner kan bidra til å redusere risiko og realisere gevinster hurtigere etter et oppkjøp.

Hvem er vi?

advice management per jorgensen

Per Jørgensen

Seniorrådgiver

per.jorgensen (at) adviceconsult.no

+47 905 83 958

 

  • Linked-in
  •