Vi bistår våre kunder på svært kort varsel med konsulenter med tung ledererfaring som raskt evner å sette seg inn situasjonen.

Endringer kan komme svært raskt og være vanskelig å forutse. Fusjoner/fisjoner, oppkjøp, strukturelle endringer, generasjonsskifter eller i fbm sykdom, oppsigelser og barselpermisjon. I slike situasjoner kan det være behov for midlertidig ledelse i en definert periode. Eller når nøkkelpersoner selv inngår i et prosjekt og har behov for en midlertidig erstatning av egen funksjon med ansvar for den løpende daglige driften.

Uansett om situasjonen er planlagt eller plutselig har oppstått, kan vi raskt stille til rådighet ledelsesressurser innen de fleste områder, som f.eks. administrerende direktør, økonomidirektør eller prosjektleder. Vårt store nettverk av konsulenter gjør at vi raskt kan stille kapasitet og kompetanse til rådighet. Vi bistår også gjerne med å definere behov. Ved utvelgelse av oppdragskonsulenter benytter vi de samme metoder som ved lederutvelgelse.

  • Administrerende direktør
  • Økonomidirektør
  • HR ledelse
  • Prosjektledelse

Hvem er vi?

advice management per jorgensen

Per Jørgensen

Seniorrådgiver

per.jorgensen (at) adviceconsult.no

+47 905 83 958

 

  • Linked-in
  •