Konsern med bla selskap med 30 eiendommer. Reorganisering til “single-purpose-selskaper” i eget nytt eiendomskonsern og eget selskap for drift og forvaltning av disse. Etablering av modell for konsernregnskap, budsjettering, rapportering, finansiering av eiendomskjøp, KPI’er og avtaler/kontrakter

Norsk del av retail kjede med 85 butikker i Norge. Omsetning 500 MNOK. Profesjonalisering av økonomistyring, regnskap, budsjettprosesser, likviditetsstyring, gjennomfakturering, private brands, emisjon som følge betydelige tap og rapportering til styret.

Skandinavisk konsern innen megling og forvaltning av næringseiendom, syndikering av eiendomsprosjekter og finansieringsløsninger. 13 selskaper, 4 land, 90 ansatte, omsetning 200 MNOK og totalbalanse på 1.300 MNOK. Etablering og implementering av konsernmodell for økonomistyring. Etablering av felles funksjoner, transfer pricing policy og prinsipper for konsernregnskap. Rapportering til konsernsjef og konsernstyret.

Eiendomsselskap og resort-hotell bestående av fem selskaper. Eid av svensk bank etter konkurs i 2009. Re-etablering konsernmodell, herunder juridiske enheter og økonomistyring konsern. Etablering av ny driftsorganisasjon frem til salg av konsernet. Reforhandling av komplekse avtaler. Rapportering til styret i norsk morselskap og eierselskapet i Sverige.

Eiendomsselskap innen drift av nærings- og boligeiendom. 260 000 m2, 823 eierseksjoner, 382 leiligheter, 65 forretninger, 35 restauranter og 1 600 P-plasser samt kino og teater. Drift, forvaltning og forretningsførsel. Implementering av omstillingsprosess, kostnadseffektivisering, reforhandling innkjøpsavtaler og etablering av markeds- og serviceorientert organisasjon.

Mediekonsern som utgir aviser og en rekke tidsskrifter. Hovedsakelig større institusjonelle eiere. Betydelig behov for omstillings- og lønnsomhetsforbedring som en konsekvens av betydelig tap i 2010 og 2011. Tilførsel av egen- og fremmedkapital. Re-etablering av kjernevirksomhet, restrukturering av konsernet, salg/avvikling av selskaper, nedbemanning, prosess for lønnsomhetsforbedring og kostnadsreduksjoner.

Hvem er vi?

advice management per jorgensen

Per Jørgensen

Seniorrådgiver

per.jorgensen (at) adviceconsult.no

+47 905 83 958

 

  • Linked-in
  •